Εταιρικά Νέα

Ένα πλήρες δοχείο DTPMPA 40 'εξάγει στη Βόρεια Αμερική

2020-11-18
Ένας πελάτης από τον Καναδά έκανε μια παραγγελία ενός πλήρους εμπορευματοκιβωτίου 40 'DTPMPA 50%. Λόγω της καλής φήμης και της εξυπηρέτησης και της ανταγωνιστικής τιμής, η εταιρεία μας έλαβε ετήσια σύμβαση παραγγελίας από αυτόν τον πελάτη.