Νέα βιομηχανίας

πολυακρυλικό οξύ - Vcycletech

2020-12-11

Τι είναι το πολυακρυλικό οξύ?

 

Πολυπροπυλένιο (ΠΑΑ; εμπορική ονομασίαCarbomer) is a synthetic high molecular weight propylene polymer. IUPAC is named poly(1-carboxyethylene). They can be homopolymers of acrylics or cross-linked with acrylics of pentaerythritol, acrylics of sucrose, or acrylics. In aqueous solutions at neutral pH, ΠΑΑs are anionic polymers, meaning that many of the side chains of ΠΑΑs lose their protons and thus gain loading. This makes ΠΑΑs polyelectrolytes with the ability to absorb and retain water, which can swell to many times their original volume.

 

Dry ΠΑΑs are sold as white, fluffy powders and are commonly used as gels in cosmetics and personal care products. Their cosmetics role is to suspend solids in liquids, prevent emulsions from separating, and control the flow of cosmetics. The carbomer codes (910, 934, 940, 941, and 934P) indicate the molecular weight and specific composition of the polymer. In numerous applications, ΠΑΑ is used in alkali metal or ammonium salts, such as sodium polyacrylate. The positively charged sodium ion is bound to the polyacrylate in dry powder form, but in an aqueous solution, the sodium ion disintegrates. This causes the gel to swell rather than organizing the polymer chains, which can absorb large amounts of water.

 

Πολυπροπυλένιο is a weakly anionic polyelectrolyte, and its degree of ionization depends on the pH of the solution. In the non-ionized form at low pH, ΠΑΑ can bind to various non-ionic polymers (e.g., polyethylene oxide, poly-N-vinyl pyridone, polyacrylamide, and some cellulose ethers) to form hydrogen-bonded interpolymer complexes. In aqueous solutions, ΠΑΑ can also form polymers with oppositely charged polymers (e.g., chitosan), surfactants, and drug molecules (e.g., streptomycin).

 

Τι είναιπολυακρυλικό οξύπου χρησιμοποιείται για?

 

Πολυακρυλικό οξύ and its derivatives are used in disposable diapers, ion exchange resins, and adhesive detergents. Detergents are usually copolymers of acrylic acid and can be used as zeolites and phosphates in detergent formulations. It is also popular as a thickening, dispersing, suspending, and emulsifying agent in pharmaceuticals, cosmetics, and coatings. Cross-linked polypropylene is also used in the processing of household products such as floor cleaners. Acrylic acid is also a major component of superabsorbent polymers (SAPs), and cross-linked polyacrylates can absorb and retain more than 100 times their own weight in liquid.ΠΑΑ can deactivate the bactericide chlorhexidine gluconate.After neutralization, πολυακρυλικό οξύ gels are suitable for biocompatible matrices that receive medical applications, such as skincare and dermatological treatment product gels.ΠΑΑ films can be deposited on orthopedic implants to avoid corrosion. Cross-linked hydrogels of AA and gelatin are also used as medical gels with high bond strength. Recent studies have aimed to clarify the conformational changes of polymeric gels upon neutralization, light exposure, and embedding of gold nanoparticles to develop polymeric matrices that can control the rate of delivery of active substances. The FDA has authorized the use of SAPs in packaging for indirect food contact.


 πολυακρυλικό οξύ


How do you dissolve πολυακρυλικό οξύ?

 

ΠΑΑ polymers contain a large number of carboxyl groups (-COOH). As a result, the hydrogen bonds between each chain are powerful and dissolved in organic solvents such as DMSO and NMP. First, we must consider the forces that break the hydrogen bonds of the ΠΑΑ chains. Primary solvents (H2O, ethanol, etc.) are good sources of protons (H+), so these are attached to the carboxyl groups. Therefore, all carboxylic acid groups that acquire protons positively charge, indicating that hydrogen bond breakage drives the chain. Therefore, solvents for solubilizing ΠΑΑ polymers are suitable for using native proton solvents, which can be searched in Google.

 

Οι καλύτερες χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού για χρήση

 

Τα καρβοξυλικά πολυμερή είναι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανική επεξεργασία νερού όπως λέβητες, ψυκτικά κυκλώματα, εργοστάσια αντίστροφης μόλυνσης, αφαλάτωση και εξατμιστές ζάχαρης. Αυτά τα πολυμερή χρησιμοποιούνται αναστολείς και διασκορπιστικά για αδιάλυτα στερεά στη βιομηχανία επεξεργασίας νερού. Παράγουμε διάφορα καρβοξυλικά πολυμερή όπως ομοπολυμερή, συμπολυμερή, τριπολυμερή, συμπολυμερή και πολυαλαμικό οξύ για αναστολείς κλίμακας. Αυτά τα πολυμερή συντίθενται σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο φυτό μέσω μιας ακριβώς ελεγχόμενης διαδικασίας για την παροχή βέλτιστης αναστολής. Εκτός από την προμήθεια, η ομάδα εφαρμογών μας εγγυάται την απόδοση κάθε υλικού και παρέχει τεχνική βοήθεια στους πελάτες μας στην εφαρμογή και τη διαμόρφωση προϊόντων.

 

Συνώνυμα:Polyacrylic Acid (ΠΑΑ) 50%, Poly Maleic Acid (PMA), Acrylic Acid-2-Acrylamide-2-Methylpropanesulfonic Acid Copolymer (AA/AMPS), Sulfonated Polyacrylic Acid Copolymer, AA-AMPS Copolymer, Sulfonated Acrylic Acid Copolymer, Acrylic Acid Terpolymer, Primary Acrylic Acid Polymer, Acrylic Acid Homopolymer, Acrylic Acid Copolymer, Polyacrylic Acid.


αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τοχημικά επεξεργασίας νερούΠαρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!